Vikten av en reform av EU:s telekomlagstiftning

Europeiska unionen (EU) är hem till en blomstrande telekommunikationssektor, som ansvarar för att koppla upp miljontals människor i sina medlemsländer. Men trots sina framgångar står bredbandssektorn inför utmaningar som kan hindra dess fortsatta tillväxt och utveckling. En omfattande telekomreform inom EU är nödvändig för att ta itu med dessa problem och säkerställa att bredbandssektorn förblir … Read more

Effekt av Open Fibers förändring av ägarstrukturen 2021

Under 2021 genomgick Open Fiber, den italienska grossistleverantören av fiberoptiska nätverk, en betydande förändring av sin ägarstruktur. Omstruktureringen innebar att den italienska statsstödda långivaren Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ökade sitt innehav i företaget och fick majoritetskontroll, medan Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) tog över Enels återstående innehav i företaget. Den här artikeln går … Read more